Forlaget Krævsgaard
v. Birgit & Jørgen Kjærulff
Torpvej 3, Håsum
7860 Spøttrup
Tlf./fax 97566127
 

Elevbeskrivelse

Her er tale om en forskningsopgave, som er udført med statistisk støtte fra Københavns Universitet og med pædagogisk inspiration fra Socialstyrelsens Forskningsafdeling. Opgaven beskriver indholdet af 250 elevundersøgelser.

 

Gruppen er fælles om at afvikle skolegang på specialskole, og de tidsmæssige forhold er årene op mod udlægningen af særforsorgen fra stat til amter og kommuner.

 

Fagligt set beskrives statistisk og verbal den intellektuelle struktur hos elevgruppen.

En pædagogisk pointe er, at Undervisningsministeriets betegnelse "indlæringsvanskeligheder" kan anses for velvalgt og dækkende, idet gruppens svageste komponenter forefindes på indlæringsmæssigt vigtige funktioner.

 

Konkret betonede intellektuelle komponenter findes bedst udviklede.