Forlaget Krævsgaard
v. Birgit & Jørgen Kjærulff
Torpvej 3, Håsum
7860 Spøttrup
Tlf./fax 97566127
 

½ - 7 år

GUL MANUAL

Den pædagogiske diagnose omfatter 4 funktioner med hver 4 udviklingsområder (fag), der igen består af 4 komponenter (f. eks. mængdebegreb), således at mere end 60 faktorer i børns udvikling inddrages i opservation og vurdering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En term er en fagbeskrivelse, en adfærdsform, en færdighed.

Et eksempel på en term: Kender ugens dage med angivelse af navnerækkefølge.

Fortegnelsen af termer omfatter 40 fagtermer x 16 udviklingsområder = over 600 informationer.

Udviklingsniveauet er førskolealder med halvårlige trin.


FAGLIG INFORMATION

- Elevens aktuelle pædagogiske funktionsniveau kan umiddelbart overskues.

- Elevens færdigheder på beskrevne udviklingsområder kan aflæses gennem flere års forløb.

- Behov for særlig støtte kan objektivt påvises.

- Elevens undervisningsplan kan vurderes med større objektivitet.

- Elevvurderingen foretages i et samarbejde mellem forældre og pædagoger.

- Termfortegnelserne er udfærdiget på baggrund af normale udviklingsforløb.

- Det udfyldte skema kan danne baggrund for at vurdere elevens skolemodenhed.