Forlaget Krævsgaard
v. Birgit & Jørgen Kjærulff
Torpvej 3, Håsum
7860 Spøttrup
Tlf./fax 97566127
 

5 - 18 år

 

SORT MANUAL

Ved elev- og forældresamtale anses det for naturligt at søge støtte og inspiration fra blå sider i sort manual (s. 65 - 107), hvor fokus rettes mod udviklingsniveauet på 11 år, idet  vort omhandlende case er 10 år gammel.

 

 

 

 

 

 ELEVBESKRIVELSESMETODE

- Lises case viser anvendelse af en målrelateret skala.

- Et alternativ til den normrelaterede skala med anvendelse af talværdier (f.eks. 6-8-10).

- En mere informativ metode med inddragelse af 4 funktioner x 4 faggrupper x 4 komponenter, således at mere end 60 sider af barnets funktionsmønster inddrages i vurderingen.

- Samarbejde: Elev - forældre - pædagog og lærer bidrager til vurderingen.

- Den pædagogiske diagnose omhandler også den kommende pædagogiske indsats.

- Grundlag for den individuelle læreplan - især i den ikke-årgangsdelte skole.

- Diagnosen afdækker mangfoldigheden nærmere hos en normalklasse.

- Næste uddannelsesled modtager en "varedeklaration".