Forlaget Krævsgaard
v. Birgit & Jørgen Kjærulff
Torpvej 3, Håsum
7860 Spøttrup
Tlf./fax 97566127
 

Individuel underv.-plan

 

Den individuelle undervisningsplan er sammenlignelig med den pædagogiske diagnose, der indeholder to forskellige elementer:

 

Overvejelser, samtaler og undersøgelser af, hvad en elev har lært - elevens aktuelle udviklings-og funktionsniveau.

 

Efterfølgende overvejelser af hvilke emner, temaer, fag og udviklingsområder, der bør inddrages i den kommende pædagogiske indsats.

 

Mine tre pædagogiske diagnosticeringssystemer omfatter et samlet udviklingsmæssigt forløb fra et barns første levemåned , over førskolealder og frem til skolealderens afslutning.

 

Rød Manual omfatter den sanse-motoriske udviklingsperiode 1 - 30. mdr.

 

Gul Manual omfatter førskolealderen ½ - 7 år.

 

Sort Manual omfatter skolealderen 5 - 18 år.

   

En samlet pointe for det pædagigiske diagnosticeringsarbejde består i, at den indivudelle undervisningsplan kommer til at ligge tæt op ad elevens funktionsniveau, således at såvel pædagogiske over- som underkrav minimeres.