Forlaget Krævsgaard
v. Birgit & Jørgen Kjærulff
Torpvej 3, Håsum
7860 Spøttrup
Tlf./fax 97566127
 

Mine pædagogiske ideer

MINE PÆDAGOGISKE IDÉER

 

 

Jeg søger bevidst at anvende børns primære tankeprocesser med nøgleordene: Intensitet, engagement, umiddelbarhed, frodig fantasi, begejstring og manglende logik som min indfaldsvinkel til børns modtagersind. Denne tænkemåde beholder barnet i en årrække, og det er af største betydning, at barnet får lov til at gennemleve denne periode uden indgreb og korrektion.

 

For ethvert menneske er denne periode af stor vigtighed, for det er her, det opnår blivende værdier og forudsætninger for at udvikle sig til et helstøbt menneske i sit voksenliv, idet det har muligheder for at få en mere nuanceret og positiv måde at anskue livets mange facetter og skabe visioner.

 

Det er individuelt, hvornår barnet begynder at tænke på en anden måde - mere relevant og logisk - og igen er det den voksnes fornemste opgave at være afventende og prøve at give barnet udviklingsmuligheder på en sådan  måde, at den næste tænkemåde, som kaldes den sekundære procestænkning, så at sige umærkeligt indfinder sig, og igen er det den voksnes opgave at være opmærksom på overgangen til næste udviklingsniveau.

 

Sagt på en lidt anden måde:Bliver barnet konfronteret med rationelle oplevelser, før modenheden er indtruffet, vil det så at sige blive tvangsmodnet - "tvangsmoden frugt er fad og uden smag!"


Mit forum vil være barnet fra ca. 3-årsalderen og 5 - 6 år frem.

Mine strikkede figurer kan betragtes som illustrationer til folkeeventyr, sagnfortællinger, nissehistorier og andre eventyr, idet figurerne på denne måde bliver visualiseret og konkretiseret, og mine erfaringer viser, at de også bidrager til børnenes oplevelser og ikke mindst til forståelsen og hukommelsen

 

Selve eventyrets værdi består i, at barnet lærer om forskellige former for samvær -  prinsen må gennem mange prøvelser og uforudsete hændelser for at opnå prinsessen. På samme måde må man selv gøre en indsats for at opnå "det gode liv".


Eventyret kræver ingen forklaring eller tolkning, og barnet elsker at høre fortællingen om og om igen, så de kendte ord - selve indholdet må blot nedfælde sig hos barnet som sund tankegang.    

                                      

Mine intentioner vil fortsat være at tilgodese børns behov, men ikke at skabe børns behov!