Forlaget Krævsgaard
v. Birgit & Jørgen Kjærulff
Torpvej 3, Håsum
7860 Spøttrup
Tlf./fax 97566127
 

Udviklingsmæssige aspekter

GULT HÆFTE

 

Joan Gerlev Biller: En førskolealder præget af sammenhæng og stabilitet.

 

Gitte Nejsum: Om synsproblemer hos skolebørn med Downs Syndrom.

 

Jørgen Kjærulff: Den intellektuelle struktur.

 

Jørgen Kjærulff: Personlighedsmæssig udvikling.

 

 

Heftet kan købes hos forlaget LEV, Kløverprisvej b, 2650 Hvidovre.

 

Pris: 50 kr. + porto.